Heya Haerlem

Mijn Haarlem

Wandelen in Haarlem-Noord

Ja, dit is Haarlem-Noord. Het lijkt gewoon een weiland, maar het is een authentiek stukje veenweidelandschap uit de tijd dat dit deel van Haarlem-Noord nog […]

Actueel

Op weg naar een nieuw stadsdeel – De overgang van Schoten en Spaarndam naar Haarlem op 1 mei 1927

Vandaag precies negentig jaar geleden waren de gemeenten Schoten en Spaarndam onderdeel van Haarlem geworden. De foto hiernaast toont de familie Flink, woonachtig in de bomenbuurt in wat nu Haarlem-Noord is. Rechts staat mijn grootmoeder, terwijl haar man, mijn grootvader, de foto nam. Dit familiekiekje is genomen in de buurt van Huis te Zaanen, een paar jaar voor de opheffing van de gemeente Schoten. Aan de kleding te zien een zon- of feestdag. Mijn oma draagt dezelfde hoed als haar zwager, veldwachter Piet Flink. waarschijnlijk toebehorend aan haar echtgenoot, die zijn zuster links met een bezoek vereerde. Een privéfoto die […]

» Read more

Wandelen in Haarlem-Noord

Ja, dit is Haarlem-Noord. Het lijkt gewoon een weiland, maar het is een authentiek stukje veenweidelandschap uit de tijd dat dit deel van Haarlem-Noord nog Schoten was. Staande op het Assendelvervoetpad kijk ik naar het oude Spaarndam in het noorden. Links van mij ligt de Slaperdijk en als ik het pad rechts af volg, wat ik gisteren daadwerkelijk deed, kom ik uit op de weg langs het Spaarne. De oude rivier naar het zuiden volgend kom ik in de oude stad, terwijl Haarlem-Noord rechts van mij ligt. In feite trad ik daarmee in de voetsporen van de Assendelvers die in vroeger eeuwen per boot het IJ overstaken, in Spaarndam westwaarts liepen en via de uiterwaarden van het Spaarne naar de stad liepen om bijvoorbeeld naar de markt te gaan. Ze konden in plaats van zuidwaarts naar Haarlem, naar het oude Schoten in het westen lopen om daar naar de kerk te gaan. Ikzelf ben bij de Vondelweg weer naar het noorden gegaan langs de door haarlem in de jaren dertig van de vorige eeuw aangelegde buurten die nu onderdeel zijn van het stadsdeel Noord. Buurten met een eigen geschiedenis en bewoners die zich hier thuis zijn gaan voelen. Toen ik gisteren tijdens een wandeling van ruim anderhalf uur de foto nam was ik me bewust van de gischiedenis die mij omringde. Je zou kunnen zeggen, dat ik een kiekje maakte van het oude Schoten, maar voor mij is het gewoon mooi Noord…

Op weg naar een nieuw stadsdeel – De overgang van Schoten en Spaarndam naar Haarlem op 1 mei 1927

Vandaag precies negentig jaar geleden waren de gemeenten Schoten en Spaarndam onderdeel van Haarlem geworden. De foto hiernaast toont de familie Flink, woonachtig in de bomenbuurt in wat nu Haarlem-Noord is. Rechts staat mijn grootmoeder, terwijl haar man, mijn grootvader, de foto nam. Dit familiekiekje is genomen in de buurt van Huis te Zaanen, een paar jaar voor de opheffing van de gemeente Schoten. Aan de kleding te zien een zon- of feestdag. Mijn oma draagt dezelfde hoed als haar zwager, veldwachter Piet Flink. waarschijnlijk toebehorend aan haar echtgenoot, die zijn zuster links met een bezoek vereerde. Een privéfoto die ruim negentig jaar later historische waarde heeft. Zowel de personen op de foto als de fotograaf leven niet meer, maar als dat wel zo was zouden ze persoonlijk kunnen getuigen hoe Schoten veranderde in Haarlem-Noord.
Het kleine meisjes dat hier is vereeuwigd is Anna Flink, die later zou trouwen met Wil van der Boom. Zij is al die tijd in Haarlem-Noord blijven wonen tot zij een jaar geleden ziek werd en na een kleine maand in een verpleegtehuis in Schalkwijk op 95-jarige leeftijd overleed. Mijn grootvader, de fotograaf, zou bijna zestig jaar later later in het Kleverpark bij mijn ouders gaan wonen en heeft dus zelf kunnen ervaren hoe het toenmalige Schoten was veranderd. Ikzelf ben ruim vijftig jaar geleden komen wonen in de Generaal Cronjéstraat en ben volwassen geworden in de Transvaalbuurt. Het kind op de foto zijn dus beide opgegroeid in Haarlem-Noord, maar onze verhalen zijn desondanks niet hetzelfde. Het enige wat ons bind is die historische verandering, die negentig jaar geleden plaats vond. Een dag om bij stil te staan dus, wat bij deze is geschied.

Heya Haerlem weer actief

Door omstandigheden heb ik de afgelopen weken geen gelegenheid gehad aan mijn website te werken. Vanaf heden (1 mei 2017) zal ik weer publiceren. Dit betekent niet dat gelijk weer alles als vanouds is, Wat dat betreft vraag ik een beetje geduld met mij te hebben. Komt goed, verzekert men mij.

Hendrik Jan Ahles

Agenda week 8 2017

 

 

Iedere zondagmiddag is ‘familiemiddag’ op de Haarlemse Ijsbaan!

 

 

Lopende tentoonstellingen:

 


T/m dinsdag 28 februari 2017
vindt in ABC Archtectuurcentrum de tentoonstelling Leve de stadsiconen! plaats.

 

 

T/m zondag 5 maart 2017 toont het Frans Hals Museum 80 werken van Hollandse meesters uit een van de mooiste museale verzamelingen ter wereld, die van het Szépmüvészeti Múzeum in Boedapest.

T/m 10 maart 2017 is eveneens in museum het Dolhuys de tentoonstelling “De maakbare mens” te zien.

 

 

 

 

 

 

 

 

T/m zondag 16 april 2017 is in het Archeologisch Museum aan de Grote Markt te Haarlem de tentoonstelling ‘Gezicht op middeleeuwse Haarlem. Oog in oog met Cornelis‘ te zien.

 

 

 

 

 

T/m zondag 7 mei zijn in De Hallen aan de Grote Markt Haarlem een drietal solotentoonstellingen te zien.

 

 

 

 

T/m zaterdag 14 mei 2017 vindt in Teylers Museum de tentoonstelling over Watteau plaats.

 

 

 

 

 

T/m zondag 28 mei is in het museum Haarlem de tentoonstelling ‘Haarlem Sportstad, amateur- en topsport in Zuid-Kennemerland’ te bezichtigen.

Berichten van vijfentwintig jaar geleden

In deze rubriek wordt geciteerd uit de kroniek zoals gepubliceerd in het Haerlem Jaarboek.

 

 

 

 

Donderdag 13 februari 1992
In de Vishal wordende plannen gepresenteerd voor de verbouw tot een Kees Verweyhal van de bovenetage van Grote Houtstraat 1.

Berichten van vijfentwintig jaar geleden

In deze rubriek wordt geciteerd uit de kroniek zoals gepubliceerd in het Haerlem Jaarboek.

Vrijdag 7 februari 1992
In de Gravenzaal wordt het Andriessenjaar ingezet. Op 17-9-1892 werd namelijk Hendrik Andriessen, componist, organist, docent en auteur, te Haarlem geboren. Albert de Klerk, een van zijn leerlingen, heeft alle orgelwerken van Andriessen op cd gezet. gespeeld op het orgel van de St Josephkerk, waar Andriessen organist is geweest en de Klerk hem heeft opgevolgd. De cassette wordt gedurende de receptie overhandigd. Tijdens het herdenkingsconcert in de concertzaal wordt door de beeldhouwer jan Bronner gemaakte kopje onthuld, dat hij van de jonge Hendrik Andriessen (19 jaar) heeft gemaakt.

Berichten van vijfentwintig jaar geleden

In deze rubriek wordt geciteerd uit de kroniek zoals gepubliceerd in het Haerlem Jaarboek.

Woensdag 29 januari 1992
Ter gelegenheid van diens tachtigste verjaardag wordt in Teylers Museum  een tentoonstelling gewijd aan het werk van de typograaf SEM Hartz, meer dan veertig jaar verbonden aan het drukkersbedrijf Joh. Enschedé en Zonen.

De dorpsjeugd van Haarlem-Schoten – Aflevering 2

De Patrimoniumbuurt, een gereformeerde tuinwijk aan de Kloppersingel

In de vorige aflevering heb ik aandacht besteed aan de ontwikkeling van het huidige stadsdeel op het grondgebied ten noorden van de oude stad dat in 1927 geheel bij Haarlem ging horen. Dit keer zoom ik in op één van de vijftien buurten, te weten de Patrimoniumbuurt  in het zuidoosten van haarlem-Noord. Eerst nog een correctie op aflevering 1, waarin ik schreef dat de Patrimoniumbuurt in 1927 onderdeel was van Schoten-zuid. Dit klopt dus niet. De grens tussen de gemeente Haarlem en Schoten lag begin twintigste eeuw tussen de boom- en bloemkwekerij Rozenhagen van de firma Zocher & Co en de Transvaalbuurt. Reeds voor de Eerste Wereldoorlog werd door Haarlem op dit grondgebied een woonwijk gepland met verbindingswegen tussen de oude stad en het gebied ten noorden van de Kloppersingel. Een paar jaar later werd dit plan onderdeel van het totale uitbreidingsplan dat de basis vormde van de gemeentelijke herindeling in 1927. Deze plannen kwamen onder de aandacht van de Haarlemse afdeling van de protestant-christelijke werknemersorganisatie Patrimonium, die onder andere het verbeteren van de volkshuisvesting voor de arbeidende klasse tot doel had. Doordat de Woningwet uit 1902 de mogelijkheid tot subsidie bood, zagen hun kans schoon dit doel te verwezenlijken. Hiervoor werd 1918 de woningstichting Patrimonium opgericht, die onder deze naam heeft bestaan tot 1999 toen zij onderdeel werd van de huidige woningcorporatie Pré Wonen.

In het Haarlem Jaarboek 1994 staat de bouwgeschiedenis van de Patrimoniumbuurt uitgebreid beschreven. In dit artikel volsta ik met het noemen van de architecten Tj. Kuipers en A.U Ingwersen, een korte beschrijving van de karakter van deze tuinwijk en wat nadere informatie over het huizenbestand.
Deze woonwijk was in eerste instantie bedoeld voor arbeiders van gereformeerde huize, maar op aandringen van de gemeente werden hier huizen voor de middenstand, eveneens voor leden van de gereformeerde kerk aan toegevoegd. Het karakter van een tuinwijk met plantsoenen en een poortgebouw werd bovendien onderstreept doordat er ook plaats werd ingeruimd voor winkels, een school en een kerk. voor de tweede wereldoorlog werd de wijk ook wel aangeduid als psalmenwijk, maar daarna werd de aanduiding Patrimoniumbuurt meer algemeen. Het bebouwingsplan omvatte in totaal 417 woningen, waarvan 43 blokken met 318 werkmanswoningen en 5 winkelwoningen en acht blokken met 81 middenstandswoningen. Hoewel er later nog verbouwingen hebben plaats gevonden en de woningen in de zeventiger jaren zijn gerenoveerd heeft de wijk haar oorspronkelijk karakter behouden. Het woningbestand van Pré wonen in deze buurt bevat 399 huizen, zodat gezegd kan worden dat wijk grotendeels nog intact is. het totaal aantal woningen in deze buurt bedraagt 520 woningen, waarvan een klein deel voor 1920 is gebouwd en de overige huizen dateert van na die tijd.

De Willem van Oranjeschool bestaat nog steeds, maar de oorspronkelijke Koningskerk is in 2003 afgebrand en in 2007 opnieuw opgebouwd.

Ook in Haarlem-Noord op zoek naar het geluk

Aanstaand weekend gaan we in Haarlem op zoek naar het geluk. De meeste deelnemers aan de route bevinden zich in het centrum, maar ik prijs me gelukkig dat er ook een paar adresjes in Haarlem-Noord op de kaart staan. Wie mee wilt doen wens ik veel geluk…

Berichten van vijfentwintig jaar geleden

In deze rubriek wordt geciteerd uit de kroniek zoals gepubliceerd in het Haerlem Jaarboek.

Maandag 20 januari 1992
Om verdere agressie op de voetbalvelden in de Kennemer regio af te remmen besluit de Haarlemse Voetbalbond (afdeling van de KNVB) gedurende twee weekenden al zijn wedstrijden te annuleren. De jeugd en het zaalvoetbal worden buiten de sanctie gehouden.

Berichten van vijfentwintig jaar geleden

In deze rubriek wordt geciteerd uit de kroniek zoals gepubliceerd in het Haerlem Jaarboek.

 

Zaterdag 18 januari 1992
In het Architectuur Bouwhistorisch Centrum presenteren architect Thijs Asselbergs en wethouder Paul Marselje hun eerste discussienota over de kwaliteit van architectuur in Haarlem.

 

 

1 2 3 14