Heya Haerlem

Keek van de week 08 2017

 

Van stadsboom naar salontafel

 

 

 

‘Bomenloting’ in Schalkwijk moet breed publiek trekken

 

 

Meer energiebesparing bij openbare verlichting

 

 

De Letterkast van P.J. Prinsen

 

 

 

 

’Haarlem moet gezondste stad worden’

 

 

 

Prijzenregen op Haarlems horecafeest

 

 

 

Pas op! De meeuwen komen

 

 

 

Koppositie Haarlem in filelijst ’geen feest’

 

 

 

Een eigen biertje voor de Vijfhoek

 

 

 

Hofleverancier gedenkstenen naar polder

 

 

 

Stadscamping of toch liever een educatieve natuurtuin?

 

 

 

Gluren bij de Buren: ’Jullie zijn bruisend en enthousiast’

Agenda week 8 2017

 

 

Iedere zondagmiddag is ‘familiemiddag’ op de Haarlemse Ijsbaan!

 

 

Lopende tentoonstellingen:

 


T/m dinsdag 28 februari 2017
vindt in ABC Archtectuurcentrum de tentoonstelling Leve de stadsiconen! plaats.

 

 

T/m zondag 5 maart 2017 toont het Frans Hals Museum 80 werken van Hollandse meesters uit een van de mooiste museale verzamelingen ter wereld, die van het Szépmüvészeti Múzeum in Boedapest.

T/m 10 maart 2017 is eveneens in museum het Dolhuys de tentoonstelling “De maakbare mens” te zien.

 

 

 

 

 

 

 

 

T/m zondag 16 april 2017 is in het Archeologisch Museum aan de Grote Markt te Haarlem de tentoonstelling ‘Gezicht op middeleeuwse Haarlem. Oog in oog met Cornelis‘ te zien.

 

 

 

 

 

T/m zondag 7 mei zijn in De Hallen aan de Grote Markt Haarlem een drietal solotentoonstellingen te zien.

 

 

 

 

T/m zaterdag 14 mei 2017 vindt in Teylers Museum de tentoonstelling over Watteau plaats.

 

 

 

 

 

T/m zondag 28 mei is in het museum Haarlem de tentoonstelling ‘Haarlem Sportstad, amateur- en topsport in Zuid-Kennemerland’ te bezichtigen.

Keek van de week 07 2017

 

Boomsnoeiers trekken gevel uit winkelpand in centrum Haarlem

 

 

 

 

 

Panopticon kan aan de slag met de Koepel

 

 

 

 

NZH Museum komt op stoom

 

 

 

 

Teylers Museum scoort bij Goed Geld Gala

 

 

 

Haarlemse Heuvels in Schalkwijk

 

 

 

 


’Schot in Nieuwe Energie in Haarlem’

 

 

 

 

 

Meer vertier bij corso in Haarlem

 

 

 

 

Uit de Tijd: Heldenrol van communistische Levie Peper

 

 

 

JOOST SWARTE EERT DE STIJL MET BOEK

Berichten van vijfentwintig jaar geleden

In deze rubriek wordt geciteerd uit de kroniek zoals gepubliceerd in het Haerlem Jaarboek.

 

 

 

 

Donderdag 13 februari 1992
In de Vishal wordende plannen gepresenteerd voor de verbouw tot een Kees Verweyhal van de bovenetage van Grote Houtstraat 1.

Keek van de week 06 2017

Uitreiking Groene Mug Bokaal 2017

 

 

Dorpsraad zet in op Spaarnestad

 

 

 

Spaarndammers gaan vooral naar Haarlem

 

 

 

Haarlem wil één Spaarndam

 

 

 

 

 

 

Alleen Houdini-act kan Panopticon redden

 

 

 

 

 

 

 

Omzet Haarlemse winkelcentra daalt

 

 

 

 

 

Ruigrok Stichting wil zes dromen van goede doelen waarmaken

 

 

 

 

 

Flinke subsidie voor cultuur op scholen Haarlem en omgeving

 

 

 

 

 

Uit de Tijd: Roerige historie Opregte Haerlemse Courant

 

 

 

 

 

55 nieuwe woningen in Het Scheepmakerskwartier

 

 

 

 

 

Hagedisje ‘Appie’ uit zak sla Albert Heijn nu in Artisklas Haarlem-Noord

 

 

 

 

FOTOSERIE: HAARLEM IN DE SNEEUW

 

 

 

 

Berichten van vijfentwintig jaar geleden

In deze rubriek wordt geciteerd uit de kroniek zoals gepubliceerd in het Haerlem Jaarboek.

Vrijdag 7 februari 1992
In de Gravenzaal wordt het Andriessenjaar ingezet. Op 17-9-1892 werd namelijk Hendrik Andriessen, componist, organist, docent en auteur, te Haarlem geboren. Albert de Klerk, een van zijn leerlingen, heeft alle orgelwerken van Andriessen op cd gezet. gespeeld op het orgel van de St Josephkerk, waar Andriessen organist is geweest en de Klerk hem heeft opgevolgd. De cassette wordt gedurende de receptie overhandigd. Tijdens het herdenkingsconcert in de concertzaal wordt door de beeldhouwer jan Bronner gemaakte kopje onthuld, dat hij van de jonge Hendrik Andriessen (19 jaar) heeft gemaakt.

Berichten van vijfentwintig jaar geleden

In deze rubriek wordt geciteerd uit de kroniek zoals gepubliceerd in het Haerlem Jaarboek.

Woensdag 29 januari 1992
Ter gelegenheid van diens tachtigste verjaardag wordt in Teylers Museum  een tentoonstelling gewijd aan het werk van de typograaf SEM Hartz, meer dan veertig jaar verbonden aan het drukkersbedrijf Joh. Enschedé en Zonen.

De dorpsjeugd van Haarlem-Schoten – Aflevering 2

De Patrimoniumbuurt, een gereformeerde tuinwijk aan de Kloppersingel

In de vorige aflevering heb ik aandacht besteed aan de ontwikkeling van het huidige stadsdeel op het grondgebied ten noorden van de oude stad dat in 1927 geheel bij Haarlem ging horen. Dit keer zoom ik in op één van de vijftien buurten, te weten de Patrimoniumbuurt  in het zuidoosten van haarlem-Noord. Eerst nog een correctie op aflevering 1, waarin ik schreef dat de Patrimoniumbuurt in 1927 onderdeel was van Schoten-zuid. Dit klopt dus niet. De grens tussen de gemeente Haarlem en Schoten lag begin twintigste eeuw tussen de boom- en bloemkwekerij Rozenhagen van de firma Zocher & Co en de Transvaalbuurt. Reeds voor de Eerste Wereldoorlog werd door Haarlem op dit grondgebied een woonwijk gepland met verbindingswegen tussen de oude stad en het gebied ten noorden van de Kloppersingel. Een paar jaar later werd dit plan onderdeel van het totale uitbreidingsplan dat de basis vormde van de gemeentelijke herindeling in 1927. Deze plannen kwamen onder de aandacht van de Haarlemse afdeling van de protestant-christelijke werknemersorganisatie Patrimonium, die onder andere het verbeteren van de volkshuisvesting voor de arbeidende klasse tot doel had. Doordat de Woningwet uit 1902 de mogelijkheid tot subsidie bood, zagen hun kans schoon dit doel te verwezenlijken. Hiervoor werd 1918 de woningstichting Patrimonium opgericht, die onder deze naam heeft bestaan tot 1999 toen zij onderdeel werd van de huidige woningcorporatie Pré Wonen.

In het Haarlem Jaarboek 1994 staat de bouwgeschiedenis van de Patrimoniumbuurt uitgebreid beschreven. In dit artikel volsta ik met het noemen van de architecten Tj. Kuipers en A.U Ingwersen, een korte beschrijving van de karakter van deze tuinwijk en wat nadere informatie over het huizenbestand.
Deze woonwijk was in eerste instantie bedoeld voor arbeiders van gereformeerde huize, maar op aandringen van de gemeente werden hier huizen voor de middenstand, eveneens voor leden van de gereformeerde kerk aan toegevoegd. Het karakter van een tuinwijk met plantsoenen en een poortgebouw werd bovendien onderstreept doordat er ook plaats werd ingeruimd voor winkels, een school en een kerk. voor de tweede wereldoorlog werd de wijk ook wel aangeduid als psalmenwijk, maar daarna werd de aanduiding Patrimoniumbuurt meer algemeen. Het bebouwingsplan omvatte in totaal 417 woningen, waarvan 43 blokken met 318 werkmanswoningen en 5 winkelwoningen en acht blokken met 81 middenstandswoningen. Hoewel er later nog verbouwingen hebben plaats gevonden en de woningen in de zeventiger jaren zijn gerenoveerd heeft de wijk haar oorspronkelijk karakter behouden. Het woningbestand van Pré wonen in deze buurt bevat 399 huizen, zodat gezegd kan worden dat wijk grotendeels nog intact is. het totaal aantal woningen in deze buurt bedraagt 520 woningen, waarvan een klein deel voor 1920 is gebouwd en de overige huizen dateert van na die tijd.

De Willem van Oranjeschool bestaat nog steeds, maar de oorspronkelijke Koningskerk is in 2003 afgebrand en in 2007 opnieuw opgebouwd.

Ook in Haarlem-Noord op zoek naar het geluk

Aanstaand weekend gaan we in Haarlem op zoek naar het geluk. De meeste deelnemers aan de route bevinden zich in het centrum, maar ik prijs me gelukkig dat er ook een paar adresjes in Haarlem-Noord op de kaart staan. Wie mee wilt doen wens ik veel geluk…

Berichten van vijfentwintig jaar geleden

In deze rubriek wordt geciteerd uit de kroniek zoals gepubliceerd in het Haerlem Jaarboek.

Maandag 20 januari 1992
Om verdere agressie op de voetbalvelden in de Kennemer regio af te remmen besluit de Haarlemse Voetbalbond (afdeling van de KNVB) gedurende twee weekenden al zijn wedstrijden te annuleren. De jeugd en het zaalvoetbal worden buiten de sanctie gehouden.

Keek van de week 03 2017

 

2017 jaar van de ontmoeting

 

 

 

Definitief ontwerp Industriehavenbrug vastgesteld

 

 

 

 

 

 

 

Fietsen loont in de Waarderpolder

 

 

 

 

 

 

DE LEZING RENOVATIE VAN DE VELSERTUNNEL GEMIST?

 

 

 

 

 

Sociaal plan bij Enschedé

 

 

 

 

Schaatsen in Spaarndam: IJs is nog te dun

 

 

 

 

Protestgeschiedenis duikt op na verwijderen bloemenstal

 

 

 

 

Lezers laten hart spreken over ’hun’ krant

 

 

 

 

 


De Eerste Groote Haarlemsche Literaire Kroegkwis

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe Gracht laatste rak vernieuwd

 

 

 

1 2 3 17